Các loại phòng

Phòng cho khách ở dài hạn

Phòng cho khách ở dài hạn

PHÒNG Ở DÀI HẠN KHÁCH SẠN THỦY NGƯ Tất cả các phòng đơn và phòng đôi khách sạn THỦY NGƯ đều được trang trí độc đáo, hài...

Xem chi tiết
Liên hệ
Phòng Đôi  loại 1

Phòng Đôi loại 1

PHÒNG ĐÔI KHÁCH SẠN THỦY NGƯ - KHÁCH SẠN GIÁ RẺ KHU VỰC CẦU GIẤY Tất cả các phòng Đôi - khách sạn THỦY NGƯ...

Xem chi tiết
Liên hệ
Phòng Đôi loại 2

Phòng Đôi loại 2

PHÒNG ĐÔI KHÁCH SẠN THỦY NGƯ - KHÁCH SẠN GIÁ RẺ KHU VỰC CẦU GIẤY Tất cả các phòng Đôi - khách sạn THỦY NGƯ...

Xem chi tiết
Liên hệ
Phòng Đơn

Phòng Đơn

PHÒNG ĐƠN KHÁCH SẠN THỦY NGƯ - KHÁCH SẠN GIÁ RẺ Ở CẦU GIẤY Phòng Đơn khách sạn THỦY NGƯ là loại phòng tương đối...

Xem chi tiết
Liên hệ
Thủy Ngư Hotel